A kezdeményezésről

UnitedKingsomFrance Germany Italy Spain Poland Hungaria

Amikor megházasodunk, azért mert olyan jó együtt lenni a másikkal, érezzük, hogy egy nagyobb terv valósul meg egyben az életünkben: a családalapítás.

Persze mindenki számára egyértelmű, hogy az állam elismeri a házasságot. Nem azért mert az érzéseinkkel foglalkozik, hanem azért mert a generációk megújulása és a gyermekek nevelése nemzetünk jólétének biztosítását jelenti. Ezért olyan fontos a házasság, amely – mint ismeretes – egy intézmény, nem pedig egy egyszerű szerződés.

A házasság, mivel alapja az életre szóló, egymás tiszteletére épülő elköteleződés és a születendő gyermekek iránt érzett felelősség, egyben védi a családot is.

Természetesen a család létfontosságú mind az egyén, minde a közösség számára : a gyermekek nevelésének helye, a generációk láncának egy-egy gyöngyszeme, összeköti a tagokat, a feltétel nélküli szeretet és a szolidaritás elsődleges forrása, a társadalmi feszültségek nyughelye és a legjobb védelem a magány ellen. A család ugyanakkor a gazdaság motorja most és a jövőben is.

Röviden, a család a társadalom alapsejtje.

Ez okból az Európai Unió alapító atyái úgy ítélték, hogy a családot érintő döntéseket a szubszidiaritás elve alapján kell meghozni: azaz a tagállamok döntenek e kérdésekben.

Mégis, egy ideje megfigyelhető, hogy az uniós szövegekben egyre gyakrabban beszélnek a családról. Egyes szövegek még a család definíciójáig is eljutnak… de ezek a definíciók különböznek egymástól. Sőt, egyre több jelentés készül, amelyeket rendre meg is szavaznak, a leszármazás, azaz a család kérdését érintve : például a « reproduktív jogokat » vitatva.

Mindez egyre több problémát jelent az európai országok között, melyek a házasságot és a családot másképp látják. A fogalmi különbségek egyre távolodnak egymástól.

Végül már nem is tudjuk, hogy miről beszélünk, és az európai szövegeket lehetetlen lesz értelmezni és alkalmazni.

Az Európai Uniónak mihamarabb szüksége van tehát a házasság és a család egyértelmű definíciójára. És természetesen ezen definícióknak a minden uniós tagállamban elfogadható legkissebb közös többszörösen kell nyugodniuk, ami nem más, mint az emberiség egyetemes valósága : a férfi-nő házassága és a szülő-gyermek kapcsolat.

Az AnyaApaGyerekek elbnevezést kapta az európai polgári kezdeményezés, amelyhez mind a 28 EU tagállam állampolgára csatlakozhat a 211/2011 uniós rendelet alapján.

A kezdeményezés első lépése annak regisztrálása az Európai Bizottság által. Az erről szóló kérelmet 2015. október 15-én benyújtottuk, így a válasz várhatóan 2015 december 15-ig megérkezik. Ekkor kezdődhet el az aláírásgyűjtés.

Bebizonyosodhat, hogy milyen rengetegen vagyunk akik hasonlóan gondolkodunk : tudatosan megvonni a gyermekektől az apát és az anyát, és a valós leszármazását megfoszatni tőle igazságtalan és természtellenes. A férfi-nő házasságának és a szülő-gyermek kapcsolaton alapuló leszármazásnak védelme ránk vár !

Ha nagyon sokan aláírjuk, kezdeményezésünket nem söpörhetik le az asztalról, szükségszerűen az EU napirendjére kerül.

A következő generációk gyermekei számítanak az Ön támogatására. Előre is köszönjük a nevükben !

(Links:)

Official Submission (PDF)

Legislative Proposal (PDF)